Afvalscheiden loont!

Gisteren is dan eindelijk het langverwachte afvalbeleidsplan en het rapport over de afvalscheiding over de afgelopen jaren behandeld. Bij deze de bijdrage van GroenLinks

De conclusie uit het rapport van het college is: het college doet het goed, alleen de inwoners moeten hun deel nog doen. GroenLinks is van mening dat het college het nog niet goed doet, anders werd er wel beter afval gescheiden in Zwijndrecht. Zoals vaker is gebleken schort het wederom aan de communicatie: informeer de inwoner waarom afvalscheiding noodzakelijk is, maar geef ook aan dat afvalscheiding direct loont.

AFVALSCHEIDEN IS GOED VOOR HET MILIEU EN UW PORTEMONNEE

Terug naar het plan. Dit maakt grofweg onderscheid tussen inzamelen bij laagbouw en hoogbouw.

De methode die wordt gehanteerd bij de laagbouw, gespiegeld inzamelen, is een methode die ons inziens goed kan werken. Wel is belangrijk dat regelmatig wordt gecontroleerd op de inhoud van de containers dat hier geen restafval in terecht komt, omdat men de extra afstand om restafval weg te brengen niet wil overbruggen.

Dan de hoogbouw. Hier ligt nog een enorme opgave. Momenteel is het enige dat op de planning staat het plaatsen van verzamelcontainers voor PMD*). Voor de rest is het afwachten wat er uit de diverse onderzoeken komt. Voor GroenLinks duurt dit veel te lang. Zorg ervoor dat inwoners middels een microcontainer voor GFT*), ter grootte van een pedaalemmer, het afval kan scheiden en zorg voor de daarbij behorende verzamelcontainers bij de hoogbouw, zodat naast PMD en OPK*) ook het GFT apart kan worden ingeleverd. Dit is terug naar de oude situatie, maar ondertussen zijn inwoners wel bewuster bezig met afvalscheiding, waardoor wij verwachten dat het nu wel een succes kan worden.

Dan nog even terugkomen op de portemonnee van de inwoner. Vanuit GroenLinks vinden we dat de vervuiler moet betalen. Dat klinkt negatief, maar dat kan je ook omdraaien: De afvalscheider wordt beloond. Door het invoeren van DIFTAR*), zal degene die het meer restafval aanbiedt, meer moeten gaan bijdragen aan de afvalstoffenheffing dan degene die wel het afval netjes separaat aanbiedt.

We zijn blij dat in ieder geval voor de laagbouw straks een structuur ligt waarbij DIFTAR redelijk makkelijk ingevoerd kan worden en verwachten dat dit straks ook bij de hoogbouw is.

Ter afsluiting
Ga communiceren en geef de inwoners aan dat er voordeel te halen is uit afvalscheiding en zorg ervoor dat ook bij de hoogbouw de mogelijkheden tot het separaat inzamelen van afval worden uitgebreid.

*) Uitleg van de afkortingen

 Afkorting   Omschrijving
 PMD   Plastic Metaal (Blik) en Drankkarton 
 OPK  Oud Papier en Karton
 GFT   Groente Fruit en Tuinafval
 DIFTAR   GeDIFferentieerde TARieven