Algemene Beschouwingen kadernota 2017

Voorzitter,

Hoe gelukkig mag ik mij prijzen, ik mag een groep inwoners van Zwijndrecht vertegenwoordigen in deze raad en meestal doe ik dat nog met plezier ook. Ik zeg meestal want voorzitter soms vind ik dit werk niet leuk. Dan is het ingewikkeld, ontwikkelingen gaan snel,soms te snel, zoeken naar een juiste verwoording van wat de achterban van ons vraagt, je werkt met elkaar samen in de regio en belangen kunnen daar wel eens behoorlijk conflicteren en dan lijken we te vergeten waar we het voor doen, zelfs mondiale conflicten raken ons als raadslid en daarbij is ook niet altijd helder wat je nu kan met de onrust die het met zich meebrengt in de samenleving, en soms moeten wij dingen doen die wij willen doen omdat wij denken dat het goed is voor Zwijndrecht voor nu en vooral voor de toekomst en dan heb je tegenstand en ook daar verliezen wij het gesprek soms uit het oog en gaan wij lelijk doen tegen elkaar. En voorzitter gedoe in college/raad vind niemand leuk en daar is niemand bij gebaat. En dus is het iedere keer weer zoeken naar de kern van ons bestaan als raadslid. De grote vraag: wat is de bedoeling? Met elkaar bespreken en dan zomaar stroomt de positieve energie weer binnen. Met die positieve energie willen wij vooral het open gesprek aan blijven gaan met elkaar en een aantal voorstellen doen ter aanvulling op de kadernota 2017.

Voorzitter, uw college doet het voorstel om een strateeg regionale samenwerking aan te willen stellen. Uw argumenten overtuigen ons echter allerminst. Naar ons idee is ons ambtenarenapparaat sterk genoeg om zich op inhoud goed te kunnen positioneren in de regio, zij zouden echter ontlast kunnen worden naar ons idee door een goede communicatiespecialist. Door de aanstelling van een specialist die zowel de communicatie intern als extern (bijvoorbeeld de website) naar een hoger niveau tilt, lopen processen soepeler en blijft er tijd over. Ik heb twee voorbeelden en weet zeker dat andere fracties er ook meerdere hebben, waaruit blijkt hoezeer er aan de communicatie gewerkt moet worden: een meneer die anderhalf jaar geleden is toegezegd bomen te herplanten. Nu zijn er eindelijk 3 geplant en in het najaar waarschijnlijk nog 1… En een mevrouw die plan heeft ingediend voor een cultureel centrum. Haar is meerdere keren gezegd dat zij van de gemeente zou horen. Ik heb een aantal keren gevraagd hoe het zit en nog steeds is er geen contact geweest. Dit zijn voorbeelden waaruit naar ons idee blijkt dat er een hele stap te maken is. Zeker nu wij zo bezig zijn met het recht tot uitdagen en we midden in de transformatie in het sociale domein zitten, is communicatie goede communicatie heel erg belangrijk. Laten wij daarin investeren, die inhoud vind zijn weg wel naar de regio.

En voorzitter, mijn collega Kees noemt ze zo mooi: de fantoom bomen.. Zwijndrecht wil een groene en duurzame gemeente zijn. Het eigen logo heeft zelfs grotendeels deze kleur. Om de stad groen te houden geldt dat er voor elke gekapte boom een nieuwe teruggeplaatst wordt. Sterker nog de raad heeft besloten dat er deze raadsperiode 500 bomen extra bijkomen! Fantoombomen voorzitter. Want we zijn halverwege en lezen dat we (na onderzoek) over een half jaar gaan constateren dat wij het niet gaan halen?! We weten niet eens waar we nu staan. Als we het dan hebben over communicatie: hoe moeilijk kan het zijn bij te houden hoeveel bomen je kapt en wat je ervoor terug plaatst? Wij zullen u aan de afspraak houden!

Fijnstof. We hebben een brief en toelichting ontvangen waaruit blijkt dat de fijnstofconcentraties niet voldoende zwaarwegend te koppelen zijn aan de A16. Wel zijn er gebieden in Zwijndrecht waar er sprake is van het overschrijden van de gezondheidswaarden die de WHO stelt. Overkapping van de A16 gaat het effect niet hebben waar wij op hoopten en dat is jammer voor onze inwoners. Wel moeten wij heel snel aan de slag met onze doelen om minder energie te gebruiken en dus ook minder uitstoot te veroorzaken. Wijzen naar de auto-industrie en verwachten dat daar op termijn “gezondere” ontwikkelingen aankomen, is naar ons idee te afwachtend. Weet u het nog? Een beter milieu begint bij jezelf. En dus verwachten wij heel wat van de energienota na de zomer. In de tussentijd willen wij weten wat wij als gemeente al doen; kopen wij energie in bij een leverancier die geen gebruik meer maakt van fossiele brandstoffen? En wanneer gaat er hier in dit huis gestart worden met het scheiden van afval?

Nou voorzitter, we mogen weer met z’n allen gratis parkeren bij Walburg. Een diepgewortelde wens van meerdere partijen die er vandaag veel aan zullen doen om te claimen dat het hun idee was. Voor GroenLinks is het een zaak van afwegingen en dit is een keuze waar wij ons in kunnen vinden. Nu is het echter wel zaak dat winkelcentrum Walburg in samenspraak met de gemeente heel voortvarend aan de slag gaat met de aanpak van de buitenruimte en in samenspraak met de fietsersbond een goede en vooral veilige bereikbaarheid organiseert voor de fietsers, want die is nu op bepaalde plekken ver te zoeken.

Voorzitter, we zijn JOGG gemeente. Regelmatig zien we de wethouder op Facebook en in de krant zoals bij Groote Lindt waar de sportkantine een certificaat kreeg van gezonde sportkantine. We doen als gemeente er van alles aan om naar een gezonder gewicht van onze inwoners te streven. Naar ons idee hoort daar ook een gezonde beloning als afsluiting van de avondvierdaagse bij. Een washandje in de nek, rugzak om en een ijsje in de hand is de gemiddelde foto die wij zien op Facebook. En eerlijk is eerlijk een blij gezicht ontbreekt daarbij zeker niet, maar het is wel de vraag of wij als stad dit een gezonde zaak vinden. Wij denken dat wij door middel van een campagne mensen kunnen uitdagen om creatieve gezonde snacks te bedenken voor de kinderen.

Voorzitter en nu toelichting op een motie met een persoonlijke noot. 

Ik prijs mij gelukkig want tijdens mijn puberteit, toen ik begon te snappen waarom ik niet op Brad Pitt viel en geen posters van Take That in mijn kamer had hangen, durfde ik te zeggen dat ik niet op jongens maar op meisjes viel. Een so called: coming out. Vervolgens was het best een zoektocht naar wie die nieuwe ik dan is. Dat proces heet “coming in” en dat is bij mij op zich rustig verlopen. Natuurlijk ben ik wel eens uitgescholden voor vieze pot toen ik hand in hand door de koopgoot liep in Rotterdam en heb ik eens een jehova getuige aan mijn deur gehad die ten overstaande van mij en mijn dochter zei dat in de bijbel staat opgeschreven dat mijn levenswijze gelijk staat aan die van een dief en een crimineel. Dit zijn voor mij uitzonderingen, maar ze hebben indruk gemaakt. Nog altijd voel ik boosheid en verdriet als ik daaraan denk. Want mij vertellen dat ik niet mag leven zoals ik leef doet zeer.

Voorzitter, ik vertel mijn verhaal omdat ik denk dat het, zeker in deze tijd waarin onbegrip naar elkaar alleen maar groter lijkt te worden, nu echt tijd is om te praten met elkaar over seksuele diversiteit. Nog steeds groeien er kinderen op die niet zichzelf durven te zijn, angst hebben voor de reacties van de kinderen in hun klas en bij de verenigingen waar zij komen. Wij denken dat door alleen al met elkaar te spreken over seksuele diversiteit dat er meer begrip ontstaat en de kans dat kinderen zichzelf durven te zijn het grootst is. Dat wij op deze manier, door het gesprek te voeren, kinderen en jongeren te leren dat de wereld groter is dan die je zelf kunt bedenken en dat de wereld van een ander niet beter of slechter is. Wij zouden graag zien dat de gemeente een voorlichtingspakket aanbiedt aan basisscholen en middelbare scholen en scholen en vervolgens ook stimuleert om dit pakket af te nemen. 

Voorzitter, wij zijn erg benieuwd naar de resultaten van het onderzoek naar de versterking van de preventie in de zorg. Langzaamaan wordt het beeld helder dat het preventieve veld zwaarder wordt belast nu er minder maatwerkvoorzieningen en minder zorgindicaties worden afgegeven(waarvan we zoveel geld over hebben in de regio). Wij vragen ons af wat hierop aanvullend het effect zal zijn van het halveren van de openings- en belmomenten van de sociale dienst gaat zijn voor onze wijkteams. Wij denken dat de wijkteams nog zwaarder worden belast. Voor GroenLinks is het niet meer dan logisch dan dat we op dit punt er dus niet voor kiezen om slechts een deel van het geld dat over is van de jaarrekening apart te zetten voor het hele sociale veld, maar alles (dus niet 5 ton, maar 2,5 mio). Daarnaast geven deze ontwikkeling alleen maar meer aanleiding om een ouderenbeleid te ontwikkelen voor die ouderen die nog gezond zijn en hen mee te laten denken over hoe de gemeente ze kan ondersteunen in het zo lang mogelijk voorkomen van het gebruik hoeven te maken van de zorg. Wij zijn benieuwd wat onze collega’s hiervan vinden.