De vervuiler betaalt!

Onlangs zijn de eerste afvalbakken voor plastic, drankenkartons en blik uitgedeeld waarmee de afvalscheiding in Zwijndrecht verder wordt uitgebreid. Dit is een volgende stap in de bewustwording van de hoeveelheid afval die wordt geproduceerd. Het verwerken van afval kost niet alleen veel geld maar is ook een aanslag op de leefomgeving.

Om mensen bewuster te maken van de kosten van het ophalen en het verwerken van afval, vindt GroenLinks dat deze zoveel mogelijk bij de vervuiler (en dus de aanbieder) moeten worden neergelegd. Dus hoe minder afval je aanlevert, des te lager zal jouw tarief voor de afvalstoffenheffing zijn.

Binnenkort wordt er wederom gesproken over het afvalbeleidsplan voor de gemeente Zwijndrecht. Wij zullen ons dan inzetten om tot een tarief te komen dat afhankelijk is van de hoeveelheid afval dat wordt aangeboden, waarbij het restafval het zwaarst zal moeten meewegen.

Bent u het met ons eens, dan horen wij dat graag,