Het recht om uit te dagen

In de politiek in Zwijndrecht zijn wij al enige tijd bezig u, de burger, meer te betrekken bij de afwegingen die wij maken. Een afweging is dat u als burger of als organisatie denkt dat u taken beter kunt uitvoeren dan dat de gemeente dat kan. GroenLinks in Zwijndrecht is zich bewust daarvan en juist daarom dienden wij een motie (Reservering Right to Challange) in die inwoners van Zwijndrecht meer ruimte geeft om taken op het terrein van met name WMO, Jeugdwet en Participatiewet over te nemen en beter/effecienter uit te voeren.

De GroenLinks fractie in Zwijndrecht hecht veel waarde aan de ideeen die er leven in onze lokale gemeenschap. Per slot van rekening is de gemeenteraad er om die gemeenschap zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Daarom zijn wij blij met de uitwerking die het college heeft gegeven aan onze motie om burgerinitiatieven meer ruimte te geven en de “eigen kracht” die in de samenleving bestaat meer aan te spreken. Dat dit vooral die wetgeving en onderdelen betreft die het “sociaal domein” raken, is logisch. Dit zijn onderwerpen die u en mensen om u heen direct raken en waar u mee te maken heeft.        

Essentieel is dat inwoners ruimte krijgen om met plannen te komen en dat er budget is voor de uitwerking en invoering van zo'n idee. Niet het politieke systeem staat daarin centraal, maar juist de leefwereld van mensen in Zwijndrecht. Burgers zelf zien zich dagelijks geconfronteerd met de effecten van WMO, Jeugdwet of Participatiewet. “Het niet wenselijk is dat goede, breed gedragen initiatieven van particulieren / burgers sneuvelen als gevolg van te weinig draagkracht /financiële middelen” schreven wij in onze motie. Daarom vinden wij “Right to Challange” zo belangrijk.

Wij hopen dat het plan om in de gemeente Zwijndrecht burgers en organisaties kansen te geven om taken over te nemen u inspireert om de ideeen die u heeft met de gemeente te delen en daadwerkelijk uit te gaan voeren. Dit is naar ons idee de manier om politiek en inwoner beter samen op te laten trekken in het sociaal domein.