Meldpunt vuurwerkoverlast.nl weer open

Het meldpunt vuurwerkoverlast.nl is weer geopend. Overlast, schade of gevaarlijke situaties door vuurwerk kunnen daar worden gemeld. Het meldpunt is een initiatief van 30 lokale GroenLinks-fracties, waaronder GroenLinks Zwijndrecht.

GroenLinks wil dat er meer gedaan wordt om vuurwerkoverlast tegen te gaan. Bij de vorige jaarwisseling werden voor het eerst maatregelen tegen vuurwerkoverlast genomen, zoals het inkorten van de afsteektijd. Die maatregel heeft goed geholpen bij het verminderen van de overlast. Ook zijn er in Zwijndrecht vuurwerkvrije zones ingesteld.

Het liefst zou GroenLinks zien dat vuurwerk alleen door professionals werd afgestoken. Een vuurwerkshow door de gemeente georganiseerd zou een prima alternatief zijn! Dan zijn we af van alle overlast, schade en ongelukken.

Met de meldingen op het meldpunt vuurwerkoverlast.nl willen de GroenLinks-fracties de omvang van het probleem in kaart brengen. De meldingen worden verwerkt in een rapport dat begin 2016 aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. Ook burgemeester Schrijer krijgt een exemplaar van het rapport uit handen van Laura Kroes.