Uw zorg, onze zorg

De Gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor uitvoering van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 en de Participatiewet.

Voor het eerst kreeg één partij, de gemeente, zeggenschap over praktisch het hele sociale domein. De decentralisaties maken het gemeenten mogelijk dwarsverbanden te leggen tussen de Wmo/Awbz, de Jeugdzorg en het domein van werk en inkomen. Dat betekent: de inzet  op preventie en ondersteuning bundelen en efficiënter aanbieden.

De decentralisaties zijn ingezet om in de zorg te kunnen bezuinigen en om de zorg dichter bij de patiënt te brengen. Ook om de bewustwording  en zeggenschap van de patiënt te vergroten. Lichte zorg waar het kan en zwaardere zorg waar het moet.

Vele gemeentes, ook Zwijndrecht, worstelen nog met het goed laten lopen van de nieuwe processen. GroenLinks heeft verschillende keren gevraagd om meer transparantie in de resultaten van de decentralisatie in de zorg, waarop geen duidelijke antwoorden kwamen. Het rapport van de rekenkamer “Voor de (D)raad ermee” is hierover duidelijk, er zijn nog veel onzekerheden. Groen Links wil graag de ervaringen delen met iedereen die met zorg te maken heeft.

Heb je te maken gehad met de decentralisatie als cliënt, mantelzorger, directe betrokkene, familie of vriend(in), uitvoerende beroepskracht, leidinggevende in de zorg, beleidsambtenaar of vrijwilliger: “Vertel ons hoe het tot nu toe is gegaan!”.

Op 3 maart 2016 kunt u uw ervaringen delen met elkaar en met de werkgroep Zorg van GroenLinks. De raadsleden kunnen uw ervaringen dan weer meenemen naar de discussie  in de Drechtraad.  Graag zien wij u op 3 maart 2016 om 20.00 uur in het stadskantoor van Dordrecht aan de Spuiboulevard.  Meld je aan bij Frans-Bauke: f.b.vandermeer@fsw.eur.nl.