Windmolens in Zwijndrecht

In december is er na een lange periode van onderzoeken en praten met inwoners, bedrijven en organisaties besloten door de raad en college om geen toetsingskader vast te stellen voor windmolens op Groote Lindt. 

Deze beslissing neemt het probleem dat wij hebben in Zwijndrecht niet weg; we zullen met elkaar na moeten denken over alternatieve energieopwekking en voor GroenLinks is helder dat windmolens zeker niet uitgesloten zijn.

De hele raad heeft ingestemd met onze motie om aan de slag te gaan met een plan hoe we dit probleem gaan oplossen.

Rond de zomer ligt er een plan dat wij graag met u, de inwoners, willen bespreken. Wij komen hier bij u op terug.