Nieuws

Mens en natuur (visie kadernota)

Het einde van de crisis begint langzaam maar zeker in zicht te komen. Er is wat meer geld beschikbaar om investeringen te doen in de samenleving, maar dit kan niet onbeperkt. Er moeten dus nog steeds keuzes gemaakt moten worden. Voor GroenLinks staan hierin twee zaken centraal: De mens en de natuur.

Lees verder

Kandidaten voor de gemeenteraden gezocht!

In maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen en GroenLinks wil graag weer met grote en sterke fracties vertegenwoordigd zijn in de Drechtsteden. We zoeken kandidaten die belangstelling hebben voor lokale thema’s en die de GroenLinks opvattingen goed kunnen uitdragen en realiseren. Misschien ben jij dat wel!

Lees verder

GroenLinks betreurt vertrek wethouder Mirck

Gisteren bereikte GroenLinks het bericht dat wethouder Mirck zijn ontslag indient. Dat betreurt ons zeer. In de afgelopen 6,5 jaar zijn er onder zijn leiding zaken ten faveure van Zwijndrecht en de regio veranderd. Zeker op het vlak van ons natuur en milieu en duurzaamheid zijn positieve veranderingen zichtbaar.

Lees verder

Algemene Beschouwingen kadernota 2017

Voorzitter,

Hoe gelukkig mag ik mij prijzen, ik mag een groep inwoners van Zwijndrecht vertegenwoordigen in deze raad en meestal doe ik dat nog met plezier ook. Ik zeg meestal want voorzitter soms vind ik dit werk niet leuk. Dan is het ingewikkeld, ontwikkelingen gaan snel,soms te snel, zoeken naar een juiste verwoording van wat de achterban van ons vraagt, je werkt met elkaar samen in de regio en belangen kunnen daar wel eens behoorlijk conflicteren en dan lijken we te vergeten waar we het voor doen, zelfs mondiale conflicten raken ons als raadslid en daarbij is ook niet altijd helder wat je nu kan met de onrust die het met zich meebrengt in de samenleving, en soms moeten wij dingen doen die wij willen doen omdat wij denken dat het goed is voor Zwijndrecht voor nu en vooral voor de toekomst en dan heb je tegenstand en ook daar verliezen wij het gesprek soms uit het oog en gaan wij lelijk doen tegen elkaar. En voorzitter gedoe in college/raad vind niemand leuk en daar is niemand bij gebaat. En dus is het iedere keer weer zoeken naar de kern van ons bestaan als raadslid. De grote vraag: wat is de bedoeling? Met elkaar bespreken en dan zomaar stroomt de positieve energie weer binnen. Met die positieve energie willen wij vooral het open gesprek aan blijven gaan met elkaar en een aantal voorstellen doen ter aanvulling op de kadernota 2017.

Lees verder

Het recht om uit te dagen

In de politiek in Zwijndrecht zijn wij al enige tijd bezig u, de burger, meer te betrekken bij de afwegingen die wij maken. Een afweging is dat u als burger of als organisatie denkt dat u taken beter kunt uitvoeren dan dat de gemeente dat kan. GroenLinks in Zwijndrecht is zich bewust daarvan en juist daarom dienden wij een motie (Reservering Right to Challange) in die inwoners van Zwijndrecht meer ruimte geeft om taken op het terrein van met name WMO, Jeugdwet en Participatiewet over te nemen en beter/effecienter uit te voeren.

Lees verder

Pagina's